Kennisdeling over voeding & dieet bij nierpatiënten.

Opdrachtgever: Nieren.nl

Tijdens mijn afstudeerstage heb ik onderzoek gedaan naar (het delen van) kennis op het gebied van voeding en dieet bij ervaren en onervaren nierpatiënten. Hier is een toepassing uitgekomen die inzicht geeft in alle voedingswaarden van een recept op basis van het dieet van de gebruiker. De gebruiker heeft keus uit een groot aantal verantwoorde recepten die geüpload zijn door andere gebruikers van het platform nieren.nl. Nieren.nl is een informatieplatform en sociaal netwerkvoor nierpatiënten en hun naasten.

Verantwoordelijkheden

User Experience, Concepting, Interaction design, Prototyping.

01 Probleemstelling

Uit diepte-interviews met nierpatiënten blijkt dat er nog weinig middelen beschikbaar zijn die inzicht en informatie bieden op het gebied van voeding en dieet. Nierpatiënten vinden het daarom lastig om betrouwbare en persoonlijke recepten te vinden op internet. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat de patiënt vast komt te zitten in een eetpatroon.

 

Het blijkt dat er dus behoefte is aan meer informatie en inzicht op het gebied van voeding en dieet. Aan de hand van deze informatie is de volgende onderzoeksvraag tot stand gekomen “Hoe zou het platform nieren.nl kunnen bijdragen aan het overdragen van kennis op het gebied van voeding/dieet van ervaren naar onervaren nierpatiënten?”

Een gebrek aan kennis en informatie over de nierziekte belemmert patiënten om de controle van hun leven in eigen handen te houden met verlies van zelfstandigheid tot gevolg.

02 Aanpak

Om antwoord te geven op de ontwerp vraag is er onderzoek gedaan naar een passende oplossing doormiddel van een aantal onderzoekmethoden. De belangrijkste gebruikte onderzoeksmethoden zijn:
– Literatuuronderzoek
– Diepte-interviews met de doelgroep, nierpatiënten;
– Inzicht analyses;
– Casestudies;
– Expert reviews;
– Gebruikerstesten.

 

Er is onderzocht tegen welke problemen zij aanlopen en welke hulpmiddelen zij op dit moment gebruiken. Het doel is om vanuit verschillende onderzoeksmethoden zoveel mogelijk inzichten te verzamelen over de pijnpunten en wensen van de doelgroep. De verkregen inzichten zijn uiteindelijk vertaald naar concepten een aantal concepten.

03 Resultaat

Naar schatting zal het platform nieren.nl eind dit jaar 2000 leden hebben. De aanname is dat ruim 50% van deze leden het leuk vindt om ongeveer drie keer per jaar eens een recept te delen op nieren.nl. Dat zou betekenen dat er jaarlijks zo’n 3000 nieuwe recepten bij kunnen komen op het platform, een ruim aanbod dus! Dit is ideaal voor deelnemers die bijvoorbeeld net in aanraking zijn gekomen met een nieuw dieet en verschillende gerechten willen uitproberen. Maar ook voor de deelnemers die al voor een lange tijd dezelfde gerechten eten en eens iets nieuws willen uitproberen.

05 Productvideo