GO!MW

Inzicht voor Albertheijn medewerkers in de planning en  het rooster. Gemakkelijk onderling kunnen wisselen van shift.

Opdrachtgever: Albertheijn

Op dit moment gebruikt het winkelpersoneel van de Albertheijn het systeem Go!MW. Hier kun je vrij vragen en je rooster bekijken. Uit onderzoek blijkt dat de ervaring met het huidige systeem niet heel goed is. Ook kan de applicatie bijna niet gebruikt worden op mobiel.

Verantwoordelijkheden

User Experience, Visueel Design en Concepting.

01 Probleemstelling

Het huidige systeem werkt op dit moment niet goed voor de doelgroep die het bijna dagelijks moet gebruiken. De doelgroep zijn voor een groot deel jongeren en gebruiken het liefst hun mobiel om even snel het rooster te checken. Ook maken zij nu gebruik van Whatsapp groepen om bijvoorbeeld te vragen of er iemand kan invallen of wisselen van shift. Het zou makkelijker zijn als dit allemaal via de applicatie zelf zou kunnen, zo is de manager ook gelijk op de hoogte van eventuele veranderingen.

“Ik weet niet of ik een debiel ben die het niet kan, of dat het systeem gewoon slecht werkt.”

02 Aanpak

Om erachter te komen wanneer de applicatie op dit moment gebruikt wordt en wanneer deze niet gebruikt wordt maar wel heel goed van pas zou komen zijn er interviews gehouden met een aantal medewerkers. Op basis hiervan is een customer journey gemaakt met alle touchpoints, pijnpunten en wensen. Op basis hiervan zijn d.m.v. wireframes een aantal redesigns gemaakt. De wireframes zijn omgezet in een prototype om te testen bij de doelgroep, de eerste reactie was heel positief!

03 Resultaat

Coming soon..